คณะทำงาน

คณะอนุกรรมการบริหารงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นางนพวรรณ

ชัยณรงค์

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวธมณ

วนาพรรณ์

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวบุญเรือน

จิตรวิจารณ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ