การวิจัยและทุนการศึกษา

เนื่องจากสมาคมฯ อยู่ระหว่างสรรหาและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของคนหูหนวก คนหูตึงและผู้ที่เกี่ยวข้อง สมาคมฯ จึงขออนุญาตแนะนำงานวิจัยและทุนการศึกษาของมูลนิธิราชสุดาเป็นการเบื้องต้น

แหล่งข้อมูลงานวิจัย