องค์กรในเครือข่าย

กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
1 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดกรุงเทพมหานคร Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
2 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดปทุมธานี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
3 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
4 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสระบุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
5 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดจันทบุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดฉะเชิงเทรา Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชัยนาท Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครนายก Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
11 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครปฐม Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
12 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนนทบุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
13 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
14 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปราจีนบุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
15 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
16 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเพรชบุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
17 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดระยอง Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
18 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดราชบุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
19 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลพบุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
20 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรปราการ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
21 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสงคราม Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
22 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสาคร Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
23 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสระแก้ว Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
24 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสิงห์บุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
25 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุพรรณบุรี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
26 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอ่างทอง Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
1 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุโขทัย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
2 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดกำแพงเพชร Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
3 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงราย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
4 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
5 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตาก Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครสวรรค์ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดน่าน Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพะเยา Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิจิตร Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลก Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
11 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเพชรบูรณ์ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
12 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดแพร่ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
13 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดแม่ฮ่องสอน Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
14 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลำปาง Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
15 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลำพูน Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
16 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุตรดิตถ์ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
17 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุทัยธานี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
1 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสงขลา Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
2 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุราษฎร์ธานี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
3 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกระบี่ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
4 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชุมพร Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
5 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครศรีธรรมราช Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพังงา Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพัทลุง Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
11 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดภูเก็ต Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
12 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดยะลา Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
13 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดระนอง Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
14 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสตูล Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
1 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
2 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดบุรีรัมย์ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
3 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
4 สมาคมคนหูหนวกศรีสะเกษ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
5 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาฬสินธุ์ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดขอนแก่น Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชัยภูมิ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดบึงกาฬ Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดมหาสารคาม Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
11 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดมุกดาหาร Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
12 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดยโสธร คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
13 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดร้อยเอ็ด Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
14 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเลย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
15 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสกลนคร Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
16 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองคาย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
17 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองบัวลำภู Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
18 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
19 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธานี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
20 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุบลราชธานี Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1 ชมรมคนหูหนวกไทยฟ้าสีรุ้ง Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
2 ชมรมเยาวชนหูหนวกไทย  Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
3 ชมรมผู้สูงอายุหูหนวกแห่งประเทศไทย  Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
4 ชมรมล่ามภาษามือหูหนวกแห่งประเทศไทย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
5 ชมรมครูผู้สอนภาษามือไทยแห่งประเทศไทย Facebook คณะกรรมการ ข้อบังคับ พิกัด
หน่วยงานสนับสนุน
1 เลขาธิการภูมิภาคเอเชีย ภายใต้สหพันธ์คนหูหนวกโลก Facebook Website
2 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Facebook Website