เครือข่ายสมาคม

กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
1 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดกรุงเทพมหานคร Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
2 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
3 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดจันทบุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
4 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดฉะเชิงเทรา Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
5 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชัยนาท Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครนายก Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครปฐม Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนนทบุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
11 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปทุมธานี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
12 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
13 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปราจีนบุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
14 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
15 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเพรชบุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
16 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดระยอง Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
17 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดราชบุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
18 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลพบุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
19 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรปราการ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
20 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสงคราม โครงสร้าง ข้อบังคับ
21 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสาคร Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
22 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสระแก้ว Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
23 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสระบุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
24 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสิงห์บุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
25 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุพรรณบุรี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
26 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอ่างทอง Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
1 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกำแพงเพชร Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
2 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงราย Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
3 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
4 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตาก Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
5 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครสวรรค์ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดน่าน Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพะเยา Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิจิตร Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลก Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเพชรบูรณ์ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
11 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดแพร่ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
12 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดแม่ฮ่องสอน Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
13 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลำปาง Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
14 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลำพูน Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
15 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุโขทัย Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
16 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุตรดิตถ์ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
17 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุทัยธานี โครงสร้าง ข้อบังคับ
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
1 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกระบี่ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
2 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชุมพร Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
3 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
4 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครศรีธรรมราช Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
5 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพังงา Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพัทลุง Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดภูเก็ต Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดยะลา Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
11 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดระนอง Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
12 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสงขลา Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
13 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสตูล โครงสร้าง ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม..
14 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุราษฎร์ธานี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
1 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงสร้าง ข้อบังคับ
2 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดขอนแก่น Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
3 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชัยภูมิ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
4 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
5 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดบึงกาฬ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดบุรีรัมย์ โครงสร้าง ข้อบังคับ
8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดมหาสารคาม Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดมุกดาหาร Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดยโสธร โครงสร้าง ข้อบังคับ
11 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดร้อยเอ็ด Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
12 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเลย Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
13 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดศรีสะเกษ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
14 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสกลนคร Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
15 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
16 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองคาย Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
17 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองบัวลำภู Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
18 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอำนาจเจริญ โครงสร้าง ข้อบังคับ
19 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธานี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
20 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุบลราชธานี Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1 ชมรมคนหูหนวกไทยฟ้าสีรุ้ง Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ แก้ไขเพิ่มเติม..
2 กองประกวด Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
3 ชมรมช่างภาพหูหนวก  Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
4 ชมรมเยาวชนหูหนวกไทย  Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
5 ชมรมผู้สูงอายุหูหนวกแห่งประเทศไทย  Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
6 ชมรมล่ามภาษามือหูหนวกแห่งประเทศไทย Facebook โครงสร้าง ข้อบังคับ
7 ชมรมครูผู้สอนภาษามือไทยแห่งประเทศไทย โครงสร้าง ข้อบังคับ
หน่วยงานสนับสนุน
1 เลขาธิการภูมิภาคเอเชีย ภายใต้สหพันธ์คนหูหนวกโลก Facebook
2 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Facebook