ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

ประวัติการก่อตั้ง

 • วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2512
  มีศิษย์เก่าจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร โรงเรียนสอนคนหูหนวกทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนสอนคนหูหนวกขอนแก่น โรงเรียนสอนคนหูหนวกตาก และโรงเรียนสอนคนหูหนวกสงขลา จำนวน 93 คน มาร่วมประชุมก่อตั้งศูนย์ฯ ใช้พื้นที่ในโรงเรียนเศรษฐเสถียรเป็นสำนักงานศูนย์ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนหูหนวกดังกล่าว

 • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524
  ได้ย้ายสำนักงานออกจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรมาเช่าบ้านเลขที่ 9/1 ซอยสุขุมวิท 51 กรุงเทพฯ

 • วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2526
  ได้รับการอนุญาตและจดทะเบียนโดยจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 • วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2527
  กองตำรวจสันติบาลได้ออกใบทะเบียนสมาคมฯ เป็นสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

 • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2526
  ได้ย้ายสำนักงานไปยังเลขที่ 34/1 ในซอยเดียวกัน หลังจากนั้นได้ย้ายไปเช่าอาคารเลขที่ 11/3 ซอยพิกุล ถนนสาทรใต้ ต่อมาได้ย้ายไปเช่าสำนักงานอยู่ที่ดินแดง แล้วย้ายไปเช่าอาคารพาณิชย์แถวถนนปั้น สีลม ในที่สุดสมาคมฯ ได้ย้ายมาเป็นสำนักงานถาวรที่ 927 หมู่บ้านฐิติพร ซอยพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

คณะกรรมการบริหารสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน