บริจาคสนับสนุนกิจกรรม

     ท่านที่ประสงค์จะบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อสมาคมได้ที่ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย. 1/8-9 ซอยอ่อนนุช 64 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือโทรศัพท์ 0 2012 7459 โทรสาร 0 2012 7461 อีเมล์ nadt.info@gmail.com

โดยบริจาคเป็น
checkbox เงินสด
checkbox เช็คขีดคร่อมในนาม "สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย"
checkbox โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย" สาขาคลองตัน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 028-2-60253-9

และแจ้งความประสงค์ในการบริจาคพร้อมรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยจะทำการออกใบเสร็จให้ท่าน ทั้งนี้ใบเสร็จฯ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้