สื่อวิดีทัศน์ชุดความรู้ล่ามภาษามือ

เตรียมความพร้อมสู่การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ชุดความรู้ล่ามภาษามือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ ประจำปี 2563 โดยบุคคลใดที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ อยู่ในสื่อวิดีทัศน์ชุดดังกล่าว สามารถรับชมผ่านทาง NADTTH Channel