เครือข่ายสมาคม

กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคกลาง

 
สมาคมคนหูหนวกจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดจันทบุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดฉะเชิงเทรา
สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชัยนาท
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครนายก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครปฐม
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนนทบุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปทุมธานี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปราจีนบุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเพรชบุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดระยอง
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดราชบุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลพบุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรปราการ
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสงคราม
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสาคร
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสระแก้ว
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสระบุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสิงห์บุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุพรรณบุรี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกาฬสินธุ์
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดขอนแก่น
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชัยภูมิ
สมาคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดบึงกาฬ
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดมหาสารคาม
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดมุกดาหาร
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดยโสธร
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดร้อยเอ็ด
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเลย
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดศรีสะเกษ
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสกลนคร
สมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองคาย
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดหนองบัวลำภู
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอำนาจเจริญ
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธานี
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุบลราชธานี