ตลาดงานคนพิการออนไลน์ อำนวยโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย.
927 หมู่บ้านฐิติพร ซอยพัฒนาการ 29
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 0 2012 7459,0 2012 7460
โทรสาร: 0 2012 7461