บริการล่ามภาษามือ

บริการล่ามภาษามือ เพื่อสื่อสารเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม


บริการคำบรรยายแทนเสียง

บริการคำบรรยาย (Closed Caption) เพิ่มคำรายละเอียดในจอภาพเพื่อผู้พิการในการได้ยิน


บริการมัคคุเทศน์หูหนวก(ไกด์)

บริการมัคคุเทศน์หูหนวก เพื่อนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ


บริการด้านกฏหมาย

บริการด้านกฏหมาย เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการให้คนพิการได้รับสิทธิตามกฎหมาย

เชิญร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ

กิจกรรม


สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยร่วมมือกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยร่วมมือกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพในหัวข้อ “การสร้างเรื่องราวในภาพถ่ายเชิงสารคดี” “การเพิ่มขีดจำกัดความแรงของภาพ” “การถ่ายภาพแรวสตรีทไลฟ์” เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายภาพในมิติต่างๆ สำหรับผู้เข้าอบรม นำไปประยุกต์ใช้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


พิธีเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านคนพิการ

ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่บริการแก่คนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ มหานาค จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


การประชุมผู้นำองค์กรในภูมิภาคเอเชียของสหพันธ์คนหูหนวกแห่งโลก

การประชุมผู้นำองค์กรในภูมิภาคเอเชียของสหพันธ์คนหูหนวกแห่งโลก ณ Budapest Congress Center โดยมีผู้แทน 7 ประเทศในเอเชียเข้าร่วมในครั้งนี้ ผู้แทนประเทศไทยได้รายงานผลการดำเนินการของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และการนำเสนอการเป็นเจ้าภาพการประชุมผุ้นำภูมิภาคเอเชียในประเทศไทยปี 2561