กิจกรรม

WFD RSA Representatives Meetings 2018
INTERNATIONAL WEEK OF THE DEAF 2018

บริการ

บริการล่ามภาษามือ

บริการล่ามภาษามือ เพื่อสื่อสารเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

ติดต่อ ID Line: nadt.service
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.

บริการคำบรรยายแทนเสียง

บริการคำบรรยาย (Closed Caption) เพิ่มคำรายละเอียดในจอภาพเพื่อผู้พิการในการได้ยิน

ติดต่อทางอีเมลล์: nadt.caption@gmail.com
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.

บริการมัคคุเทศน์หูหนวก(ไกด์)

บริการมัคคุเทศน์หูหนวก เพื่อนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

ติดต่อ ID Line: nadt.service
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.

บริการด้านกฏหมาย

บริการด้านกฏหมายเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการให้คนพิการได้รับสิทธิตามกฎหมาย

ติดต่อทางอีเมลล์: nadt.law@gmail.com
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.