เตรียมความพร้อมสู่การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ชุดความรู้ล่ามภาษามือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ ประจำปี 2563 โดยบุคคลใดที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดต่างๆ อยู่ในสื่อวิดีทัศน์ชุดดังกล่าว

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์

เรื่องการจัดประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือเพื่อจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สำหรับ คนที่มีการได้ยิน (คนหูดี) จำนวน 200 คน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการประเมินได้ที่ https://forms.gle/y2zqwvD1PqPsycDD8
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16.30 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และให้นำส่งหลักฐานการสมัครไปยังอีเมล์ [email protected]
และให้นำหลักฐานการสมัครประเมิน(ฉบับจริง) มายื่นในวันสอบประเมิน
อนึ่ง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวณัฐรินทร์ แจ่มศักดิ์ กลุ่มส่งเสริมสิทธิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โทรศัพท์ 02 354 3388 ต่อ 207 อีเมล์ [email protected]
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 (เวลาราชการ)
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และส่งเอกสารครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาข้างต้น

รายละเอียดการสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพิ่มเติม)

บริการของเรา

บริการล่ามภาษามือ

บริการล่ามภาษามือ เพื่อสื่อสารเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ติดต่อ ID Line: nadt.service
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.

บริการคำบรรยายแทนเสียง

บริการคำบรรยาย (Closed Caption) เพิ่มคำรายละเอียดในจอภาพเพื่อผู้พิการในการได้ยิน
ติดต่อทางอีเมลล์: [email protected]
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.

บริการมัคคุเทศน์หูหนวก(ไกด์)

บริการมัคคุเทศน์หูหนวก เพื่อนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
ติดต่อ ID Line: nadt.service
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.

บริการด้านรับเรื่องร้องเรียน

บริการด้านรับเรื่องร้องเรียน เพื่อตรวจสอบ สืบพยาน ประสานงาน ตอบปัญหาหรือชี้แจงการร้องเรียน
ติดต่อทางอีเมลล์: [email protected]
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.

กิจกรรม

สมาคมฯ ขอเล่าข่าวต่างประเทศ ให้เพื่อนหูหนวกและหูตึงทราบว่า สมาคมคนหูหนวกแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร...

โพสต์โดย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020

สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกคนหูหนวก คนหูตึง ร่วมติดตามชม Live Facebook เรื่อง “หลักประกันสุขภาพคนพิการในยุค New Normal”...

โพสต์โดย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เมื่อ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2020

สมาคมฯ เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวให้คนหูหนวกและคนหูตึงทราบดังต่อไปนี้ สำนักพัฒนาสังคม...

โพสต์โดย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เมื่อ วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2020