บริการล่ามภาษามือ

บริการล่ามภาษามือ เพื่อสื่อสารเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูล เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม


บริการคำบรรยายแทนเสียง

บริการคำบรรยาย (Closed Caption) เพิ่มคำรายละเอียดในจอภาพเพื่อผู้พิการในการได้ยิน


บริการมัคคุเทศน์หูหนวก(ไกด์)

บริการมัคคุเทศน์เพื่อผู้พิการทางหู เพื่อนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ


บริการด้านกฏหมาย

บริการด้านกฏหมาย เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการให้คนพิการได้รับสิทธิตามกฎหมาย

เชิญร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ

กิจกรรม


การประชุมผู้นำองค์กรในภูมิภาคเอเชียของสหพันธ์คนหูหนวกแห่งโลก

การประชุมผู้นำองค์กรในภูมิภาคเอเชียของสหพันธ์คนหูหนวกแห่งโลก ณ Budapest Congress Center โดยมีผู้แทน 7 ประเทศในเอเชียเข้าร่วมในครั้งนี้ ผู้แทนประเทศไทยได้รายงานผลการดำเนินการของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และการนำเสนอการเป็นเจ้าภาพการประชุมผุ้นำภูมิภาคเอเชียในประเทศไทยปี 2561


งานสัปดาห์หูหนวกโลก ปี 2560

งานสัปดาห์หูหนวกโลก ปี 2560 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ภายใต้แนวคิด "เติมเต็มสังคมเป็นสุขร่วมกันได้ด้วยภาษามือ" จัดโดย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ เซ็นทรัลเวิล์ด ประตูน้ำ กทม.


พาคนไกล มาใกล้พ่อ

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CP) ดำเนินโครงการ "พาคนไกล มาใกล้พ่อ" ด้วยการนำคนพิการเข้ากราบถวายสักการพระบรมศพฯ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่เต็นท์จุดพักคอยหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร บริเวณสนามหลวง